رئیس سازمان اداری و استخدامی بخشنامه برخورد همه جانبه با فساد اداری را برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ کرد جمشید انصاری دستورالعمل اجرایی مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۸۲۵۳۲ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) را صادر کرد. در این بخشنامه آمده است، به منظور تحقق بند «۲۴» سیاست‌های […]

رئیس سازمان اداری و استخدامی بخشنامه برخورد همه جانبه با فساد اداری را برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ کرد

جمشید انصاری دستورالعمل اجرایی مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۸۲۵۳۲ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور) را صادر کرد.

در این بخشنامه آمده است، به منظور تحقق بند «۲۴» سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، اجرای برنامه های هفتم و هشتم از دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری موضوع تصویب‌‍نامه شورای عالی اداری به شماره ۳۰۲۵۹۶ تاریخ ۱۴‏/۰۶‏/۱۳۹۷ و به استناد تبصره (۳) ماده (۴) آیین نامه اجرایی مواد (۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱، و ۹۳) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۷۶۸۳‏/۴۴۷۷۰ مورخ ۰۸‏/۰۴‏/۱۳۸۹ هیأت وزیران، به پیوست «دستورالعمل اجرایی مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضمائم مربوطه» که با توجه به تجارب حاصل از اجرای دستورالعمل مذکور در سنوات گذشته و کسب نظرات و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی ذی ربط بازنگری و تدوین شده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

آزمون استخدامی , سازمان برنامه و بودجه کشور ,

با عنایت به تدابیر دولت محترم و تأکیدات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی در برخورد همه جانبه و قاطع با مفاسد اداری، ضروری است تمامی دستگاه های اجرایی مشمول و استانداران ضمن اهتمام ویژه در اجرای صحیح و مؤثر مواد (۹۱ و ۹۲) قانون مذکور و این دستورالعمل، گزارش جامع اجرای آن را مطابق ساز و کار تعیین شده به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.

با ابلاغ این بخشنامه، دستورالعمل اجرایی مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۷۳۷۰۶ مورخ ۲۷‏/۱۲‏/۱۳۹۳ لغو میگردد.