رییس کل دادگستری گلستان از صدور کیفرخواست برای هشت نفر در پرونده سارینا، دختر بچه علی آبادی که از دو سال پیش با تزریق داروی اشتباه به کما رفته است خبر داد.
هادی هاشمیان، رییس کل دادگستری گلستان در گفت‌وگو با میزان از صدور کیفرخواست برای هشت نفر در پرونده سارینا، دختر بچه علی آبادی که از دو سال پیش با تزریق داروی اشتباه به کما رفته است خبر داد.

وی با بیان اینکه پرونده برای صدور رای به دادگاه کیفری ۲ علی آبادکتول ارسال شد، اعتراض طرفین پرونده به گزارش‌های کارشناسی را علت زمان بر شدن کیفرخواست عنوان کرد و گفت: پس از اعتراض‌های چند باره طرفین پرونده به نتیجه کمیسیون‌های پزشکی، در نهایت گزارش برای حل اختلاف و تعیین نهایی مقصر و میزان تقصیر به کمیسیون عالی و نهایی پزشکی قانونی ارجاع و نظرن‌هایی اعلام شد که بر اساس این گزارش و دفاعیات متهمان، کیفرخواست صادر شد.

سارینا دختر بچه هشت ساله علی آبادی است که ۲۵ دی ۹۶ با شکایت از درد شکم در بیمارستان علی آبادکتول بستری شد و متاسفانه در اثر تزریق اشتباه داروی سولفات منیزیم به جای داروی مترونیدازول دچار افت هوشیاری شد و به کما رفت و هم اکنون زندگی نباتی دارد.