رییس کل دادگستری گلستان در حاشیه بازدید از پیش اعلام نشده از حوزه قضایی نوکنده بر رفتار مناسب با مردم، پاسخگویی به مراجعان، رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها تاکید کرد.
هادی هاشمیان، رییس کل دادگستری استان گلستان در حاشیه بازدید از پیش اعلام نشده از حوزه قضایی نوکنده گفت: سال گذشته چهار هزار و ۵۰۰ رای جایگزین حبس در محاکم گلستان صادر شد که هشت درصد افزایش داشت.

رییس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از ورود افرادی که جرایم سبک مرتکب شده اند و سابقه کیفری ندارند به زندان، یکی از برنامه‌های محوری دادگستری استان گلستان در سال ۹۹ است.

وی اظهار کرد: حفظ کرامت افراد، جلوگیری از سوء سابقه کیفری و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از مزایای استفاده بیشتز از آرای جایگزین حبس است.

رفتار مناسب با مردم، پاسخگویی به مراجعان، رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها از دیگر مواردی بود که هاشمیان در این بازدید به قضات و کارکنان تاکید کرد.

رییس کل دادگستری گلستان در بخشی از این بازدید، با مراجعان به شعب محاکم نوکنده گفتگو کرد و ضمن بررسی مشکلات آنان، دستور رسیدگی لازم را صادر کرد.