رییس شورای حل اختلاف گلستان از صلح و سازش در ۱۱ پرونده در یک روز کاری در شورای حل اختلاف گنبد کاووس خبر داد.
احمد جعفری، رییس شورای حل اختلاف گلستان از صلح و سازش در ۱۱ پرونده در یک روز کاری در شورای حل اختلاف گنبد کاووس خبر داد و بیان کرد: اعضاء شعب ۹ و ۱۱ شورای حل اختلاف گنبد کاووس، ضمن برگزاری جلسات متعدد، به منازل شکات مراجعه و در نهایت با گذشت بزرگ شاکیان ۳۴ نفری که در این پرونده‌ها درگیر بودند، با صلح و آشتی به آغوش خانواده هایشان برگشتند.

وی افزود: موضوع اکثر این پرونده‌ها تهمت و افتراء، اختلاف خانوادگی، تصرف عدوانی، تخریب اموال و ضرب و جرح بود.

رییس شورای حل اختلاف گلستان گفت: در بین این پرونده‌ها چهار مورد درخصوص طلاق بود که خوشبختانه اعضاء شورا با کمک گرفتن از بزرگان و علما، توانستند آنان را منصرف کنند.

جعفری در ادامه با اشاره به سازش ۵۳ درصد از پرونده‌های ورودی از محاکم به شعب صلحی شورای حل اختلاف شهرستان گنبد کاووس بیان کرد: شورای حل اختلاف در کنار محاکم تأثیر بسزایی در پیشگیری و کاهش جرم داشته است و در این چند سال اعضاء و کارکنان شورا‌های حل اختلاف انصافاً تلاش‌ها و زحمات فراوانی در حل و فصل پرونده‌های بزرگ و مهم داشتند.