رییس شورای حل اختلاف همدان از صلح و سازش در ٢٢ پرونده نزاع دسته جمعی در استان همدان خبر داد.
مرتضی بهمنی فتاح در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه اعضای شورا‌های حل اختلاف نقش مهمی در جلب رضایت شاکی، ایفا می‌کنند گفت: با توجه به سیاست‌های قوه قضاییه در گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه این مهم در دستور کار شورا‌های حل اختلاف استان همدان قرار دارد.
رییس شورای حل اختلاف استان همدان در ادامه با بیان اینکه ٢٢ پرونده نزاع دسته جمعی تا پایان مرداد سال جاری در استان همدان به صلح و سازش رسیده است گفت: شورا‌ها باید رسالت اصلی خود یعنی اصلاح ذات‌البین را به درستی ایفا کنند و در این زمینه از تمامی ظرفیت‌های موجود در استان همدان استفاده خواهیم کرد.مرتضی بهمنی فتاح افزود: گذشتن از حق خود بدون چشم‌داشت، بزرگواری می‌خواهد و هم این افراد و هم کسانی که در این راستا میان طرفین ایجاد سازش می‌کنند قابل تقدیر هستند. هنگامی که سازش در پرونده ایجاد می‌شود، طرفین از رأی صادر شده راضی هستند و این موضوع بسیار مهمی است.