رییس شورای حل اختلاف همدان از صلح و سازش در ۱۳۲ نزاع در استان همدان خبر داد.
مرتضی بهمنی فتاح در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه اعضای شورا‌های حل اختلاف نقش مهمی در جلب رضایت شاکی، ایفا می‌کنند گفت: با توجه به سیاست‌های قوه قضاییه در گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه این مهم در دستور کار شوراهای حل اختلاف استان همدان قرار دارد.
رییس شورای حل اختلاف استان همدان در ادامه با بیان اینکه ۱۳۲ نزاع سال گذشته در استان همدان به صلح و سازش رسیده است گفت: شورا‌ها باید رسالت اصلی خود یعنی اصلاح ذات البین را به درستی ایفا کنند و در این زمینه از تمامی ظرفیت‌های موجود در استان همدان استفاده خواهیم کرد.
مرتضی بهمنی فتاح افزود: گذشتن از حق خود بدون چشم‌داشت، بزرگواری می‌خواهد و هم این افراد و هم کسانی که در این راستا میان طرفین ایجاد سازش می‌کنن قابل تقدیر هستند. هنگامی که سازش در پرونده ایجاد می‌شود، طرفین از رای صادر شده راضی هستندو این موضوع بسیار مهمی است.