رییس کل دادگستری استان قم با تاکید بر اینکه تمامی مفاد دستورالعمل ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه باید اجرا شود، گفت: یک صدایی روسای ادارات استانی سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در پیشبرد سند تحول لازم و ضروری است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رییس کل دادگستری استان قم خیرمقدم گویی به اعضای ستاد استانی بزرگداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: تمامی مفاد دستورالعمل ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه باید اجرا شود و حتماً مسئولان استانی در حوزه کاری خویش در مورد کارایی و تحولات صورت گرفته در قوه قضاییه را ارائه دهند و جلسات را با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار نمایند.
رییس کل دادگستری استان قم خاطرنشان کرد: یک صدایی روسای ادارات استانی سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در پیشبرد سند تحول لازم و ضروری است.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین مظفری با پیشنهاد مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قم در خصوص اعطای مرخصی تشویقی به زندانیان واجد شرایط در هفته قوه قضاییه موافقت کرد.