رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری بر ضرورت احداث پارکینگ‌های عمومی در نقاط شلوغ و پر تردد شهری و نیز نظارت بر نحوه فعالیت این اماکن تأکید کرد.
احمدرضا بهرامی، رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در دیدار با مدیرکل مسکن و شهرسازی این استان با اشاره به توسعه و افزایش فروشگاه‌ها و صنوف تجاری در نقاط مختلف شهری و به تبع آن افزایش میزان تردد مردم، خواستار پیش بینی محل‌های مناسب جهت احداث پارگینگ عمومی در خیابان‌های شلوغ به ویژه خیابان آیت الله کاشانی شهرکرد شد.

وی اظهار کرد: اداره کل مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری به عنوان نهاد متولی نظارت بر معماری و ساخت و ساز شهری باید به صورت مستمر وضعیت پارکینگ‌های عمومی شهر را رصد و با هرگونه تخلفی که منجر به تغییر کاربری این اماکن شود، برخورد کند.

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری همچنین در خصوص رسیدگی قضایی به پرونده‌های مطروحه از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: پرونده‌هایی که با موضوع مشترک و توأمان توسط اداره مسکن و شهرسازی به دادگستری ارجاع می‌شوند لازم است پیش از ارجاع مورد بررسی و جمع بندی قرارگیرند تا در یک شعبه واحد به آن‌ها رسیدگی شود.

در این دیدار پیرامون پیگیری و صدور اسناد مرتبط با اراضی و ساختمان‌های دادگستری استان چهارمحال و بختیاری بحث و تصمیم گیری شد.