رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد با اشاره به موضوع تسهیل تردد مراجعین گفت: طرحی با عنوان سامانه الکترونیک تردد ارباب رجوع «ساتا» آماده اجرا گردیده که به مناسبت هفته قوه قضاییه رونمایی خواهد شد.

مجید فرهمندزاده در گفت‌وگو با میزان درخصوص اقدامات صورت گرفته در تسهیل تردد مراجعین به اماکن قضایی بیان کرد: از آنجایی که تردد به اماکن دارای طبقه بندی از جمله اماکن قضایی شرایط ویژه‌ای دارد، گا‌ها مشاهده می‌شود تردد با کندی صورت گرفته و موجبات نارضایی مراجعین را در پی دارد بنابراین تصمیم گرفته شد تا با ارائه راهکاری مناسب نسبت به تسریع در روند تردد مراجعین اقدام نماییم.

رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد افزود: در نهایت طرحی با عنوان سامانه الکترونیک تردد ارباب رجوع «ساتا» توسط کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان طراحی که با مساعدت رییس کل دادگستری استان و همکاری معاونت آمار و فناوری اطلاعات آماده اجرا گردیده که به مناسبت هفته قوه قضاییه رونمایی خواهد شد.

این مقام قضایی ضمن تشریح برخی از محاسن این طرح اظهار داشت: با اجرای آن دیگر نیاز به ثبت دستی مشخصات مراجعین که زمانبر نیز است وجود ندارد و افراد از طریق کد ملی و از طریق نرم افزار طراحی شده به سرعت احراز هویت شده و امکان تردد تسهیل می‌گردد.

فرهمندزاده در خصوص طرح دیگری که در هفته قوه قضاییه در استان اجرایی خواهد شد، گفت: در جهت حفظ شئون شغلی وکلا و کارشناسان و دیگر مرتبطین دستگاه قضایی و تسهیل در تردد این افراد طرح دیگری با عنوان «کاردکس» در دست اقدام قرار دارد و در نهایت با مساعدت رییس کل دادگستری استان و همکاری روسای کانون‌های چهارگانه در این هفته اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هریک از این افراد به جهت شرایط کاری چندین بار در روز به اماکن قضایی تردد دارند لذا طرح کاردکس از طریق احراز هویت الکترونیک این افراد و تفکیک آن‌ها از دیگر مراجعین امکان دسترسی سریع به مجموعه‌های قضایی را فراهم آورده و از طرفی امکان سوء استفاده‌های احتمالی به نام این قشر را از افراد سودجو که گا‌ها با عناوین قلابی قصد حضور در مراجع قضایی دارند را سلب می‌نماید.