مسئول خانه لاتین و اندیشمند مسلمان آرژانتینی گفت: آمریکایی‌ها خودشان را به اصطلاح موسس منظومه حقوق بشر در دنیا می‌دانند حال آنکه عملکرد آن‌ها با رویکرد واقعی حقوق بشر به شدت تناقض دارد.

«سهیل اسعد» مسئول خانه لاتین و اندیشمند مسلمان آرژانتینی طی سخنانی به صورت ویدئوکنفرانس در آیین بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی گفت: در کشور هاییتی دیدم که اروپایی ها، سفیدپوست و با بچه‌های یک ساله و دوساله خود که سیاهپوست بودند، راه می‌روند و آنجا متوجه شدم که بخاطر فقر شدید هاییتی، شرکت‌هایی از وکلا وجود دارند که بچه‌ها را به اروپایی‌هایی که نمی‌توانند بچه دار شوند، می‌فروشند.

وی با بیان اینکه در هاییتی خانواده‌هایی هستند که ۱۰ بچه می‌آورند و مثلا ۵ فرزند خود را نگه می‌دارند و ۵ فرزند دیگر را می‌فروشند گفت: یعنی رویه اینگونه است که یک زوج اروپایی به هاییتی سفر می‌کنند و بچه خریداری می‌کنند.

مسئول خانه لاتین و اندیشمند مسلمان آرژانتینی گفت: آمریکایی ها خودشان را به اصطلاح موسس منظومه حقوق بشر در دنیا می دانند حال آنکه عملکرد آنها با رویکرد واقعی حقوق بشر به شدت تناقض دارد.