رییس کل دادگستری استان البرز با اشاره به فعالیت ۲۸ نهاد و کمیسیون و هیئت شبه قضایی در دستگاه‌های مختلف اجرایی، گفت: ۱۸۰ نفر از قضات دادگستری استان البرز عضو آن‌ها هستند و به همراه سایر اعضاء نسبت به رسیدگی به موضوعات مطابق مقررات اقدام می‌کنند.

حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز در نشست ایجاد وحدت رویه در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با شرح مختصری از چگونگی فعالیت کمیسیون‌ها و هیئت‌های شبه قضایی گفت: قانونگذار رسیدگی به برخی از اموری که دارای ماهیت قضایی است را به دلیل مصالحی به کمیسیون‌ها و هیئت‌هایی تفویض اختیار کرده که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یکی از این نهاد‌های شبه قضایی است.

رییس کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: در این کمیسیون‌ها و هیئت‌ها یک نماینده از قوه قضاییه حضور داشته و مسئولیت نظارت بر عملکرد آن‌ها هم در استان‌ها، مطابق دستورالعمل رییس قوه قضاییه بر عهده رییس کل دادگستری استان است.

وی اضافه کرد: در استان البرز ۲۸ نهاد و کمیسیون و هیئت شبه قضایی در دستگاه‌های مختلف اجرایی داریم که تعداد ۱۸۰ نفر از قضات دادگستری استان البرز عضو آن‌ها هستند و به همراه سایر اعضاء نسبت به رسیدگی به موضوعات مطابق مقررات اقدام می‌کنند.

فاضلی هریکندی متذکر شد: با توجه به نگرش تحولی قوه قضاییه و دادگستری کل استان البرز، فعالیت این کمیسیون‌ها و هیأت‌ها بررسی و در اواخر سال گذشته کمیته‌ای در دادگستری استان البرز برای اعمال سیاست‌های جدید قوه قضاییه بر اساس دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر کلیه نهاد‌های شبه قضایی تشکیل شد.

رییس کل دادگستری استان البرز در این نشست با توجه به مطالب بیان شده از سوی شرکت کنندگان و نمایندگان اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری پیشنهاد داد که برای ایجاد وحدت رویه در آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و اجتناب از اتخاذ تصمیمات متعارض و متفاوت در موضوعات مشابه، همچنین حسن انجام امور و اتخاذ تصمیم در سایر موضوعات مرتبط با وظایف کمیسیون‌های مذکور و نیز پیشگیری از سوء جریان، رانت و وقوع تخلفات و جرایم احتمالی در جریان رسیدگی‌های کمیسیون‌ها، کمیته‌ای برای نظارت بر عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با عضویت اعضای قانونی کمیسون، مرکب از دو نماینده از دادگستری کل استان البرز شامل دادستان کرج و دبیر شورای تحول دادگستری استان البرز، دو نماینده از استانداری شامل معاون عمرانی استاندار و فرماندار کرج، شهردار و رییس شورای شهر کرج و نیز مدیرکل بازرسی استان البرز تشکیل شود.

وی نکته مشترک همه دغدغه‌های مطرح شده در مباحث مرتبط با آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را ایجاد وحدت رویه دانست و بیان کرد: با فعالیت کمیته مذکور، اولویت‌های تخریب در خصوص تخلفات ساختمانی و به تبع آن موارد اعمال جریمه، اولویت‌های جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و جلوگیری از ادامه آن در صورت وقوع تخلف و سایر موضوعات مربوط به این کمیسیون‌ها مطرح و پس از تصویب در کمیته تا حد ممکن به صورت واحد از سوی کمیسیون‌های مختلف در موارد مشابه مورد حکم واقع می‌شود.

فاضلی هریکندی همچنین بر ضرورت نظارت این کمیته بر اجرای آرا نیز تاکید کرد و یادآور شد: بخش دیگری از اهداف تشکیل این کمیته که به جهت تمرکز امور مربوط به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها، در شهرداری کرج مستقر خواهد شد، تعامل و تشکیل جلسه با دیوان عدالت اداری است تا آرا با رویه واحدی صادر و مورد نقض کمیسیون تجدیدنظر و یا دیوان عدالت اداری واقع نشود.

رییس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید در کنار مبارزه با فساد، زمینه‌ها و بستر‌های فسادزا که به بروز مفسده منجر می‌شود را شناسایی و اصلاح کرد، گفت: رفع ابهام و اصلاح برخی قوانین و مقررات و ایجاد و اتخاذ رویه‌های واحد در موضوعات مشابه در همین راستا است.

فاضلی هریکندی، بر اهمیت تقویت بخش نظارت و حراست در ادارات تاکید کرد و گفت: فعالیت صحیح و نظارت بر عملکرد مجموعه‌ها توسط دستگاه‌های ذیربط به صلاح مدیران و کارکنان و در راستای جلوگیری از بروز فساد اداری و آسیب به مجموعه آن هاست و از این رو ضروری است، حراست‌های دستگاه‌های مختلف اجرایی فعال‌تر عمل کرده و مدیران نیز حمایت و همکاری لازم را با بخش‌های حراست مجموعه‌های تحت مدیریت خود برای پیشگیری از تخلفات و وقوع جرایم داشته باشند.

در این نشست که در سالن جلسات شهرداری کرج برگزار شد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، دبیر شورای تحول قضایی دادگستری کل استان البرز، معاون استاندار و فرماندار ویژه کرج، نمایندگانی از شورای اسلامی شهر کرج، شهردار کرج، مدیران مناطق شهرداری و تعدادی دیگر از مسئولان حوزه مدیریت شهری و اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری کرج حضور داشتند.