در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «تفسیر تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری» به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۵۷/۹۰۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

سازمان اداری و استخدامی کشور

بنیاد شهید و امور ایثارگران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «تفسیر تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۵۷/۹۰۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

شماره۶۵۷/۹۰۷۴                                                                         ۱۳۹۹/۲/۳۱

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  قانون تفسیر تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری

موضوع استفساریه:

آیا عبارت «مدرک کارشناسی» در تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری (الحاقی مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۲۴) مدرک کارشناسی معادل را نیز در برمی‌گیرد؟

پاسخ:

بلی. عبارت «مدرک کارشناسی» در تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل مدرک کارشناسی معادل که ارزش استخدامی دارد نیز می‌شود.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز ‌دو‌شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی