اعتراض ها به کشته شدن شهروند سیاهپوست آمریکایی سبب تعطیلی کاخ سفید شده و قانون منع آمد و شد در بخش هایی از مینه‌سوتا به اجرا گذاشته شده است.
کشته شدن یک شهروند سیاهپوست آمریکایی در ایالت «مینه سوتا» آمریکا در هفته گذشته توسط پلیس این کشور سبب بروز بحران اجتماعی و سیاسی جدی در میانه بحران بهداشتی شیوع «کرونا» و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا شده است.
«جورج فلوید»، شهروند سیاهپوست آمریکایی هفته گذشته توسط پلیس شهر «مینیاپولیس» به قتل رسید.
این حادثه تاکنون واکنش‌های زیادی را برانگیخته و اعتراض‌های شدیدی را به اشکال مختلف تظاهرات و اعتراض در فضای مجازی در پی داشته است.