دادستان عمومی و انقلاب گلبهار از قلع و قمع ۱۴۰ قطعه باغ ویلای غیرمجاز و آزادسازی ۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی خبر داد.
خلیل الله برزنونی، دادستان عمومی و انقلاب گلبهار در گفت‌وگو با میزان از قلع و قمع ۱۴۰ قطعه باغ ویلای غیرمجاز و آزادسازی ۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی در مرداد ماه ۱۳۹۹ خبر داد و بیان کرد: در راستای سیاست‌های کلی دستگاه قضایی و تأکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین تأکید ویژه ریاست قوه قضاییه و دستورات قاطع ریاست کل دادگستری خراسان رضوی در زمینه صیانت و احیای حقوق عامه و پیشگیری از گسترش پدیده زمین خواری، تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی نسبت به قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز اقدام شد.

دادستان عمومی و انقلاب گلبهار خاطرنشان کرد: در این راستا و در جهت دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و همچنین توجه ویژه به پیشگیری از وقوع سایر جرایم به ویژه در ایام درگیری و مبارزه با شیوع کرونا و سواستفاده برخی افراد سرمایه دار از کلان شهر‌های اطراف از این موقعیت در جهت تغییر کاربری غیرمجازی اراضی کشاورزی و از بین بردن زمینه تولید محصولات کشاورزی، در مردادماه جاری ۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی در حدود ۱۴۰ قطعه که در حال تبدیل به باغ ویلا بود، در راستای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام شد.

وی اذعان کرد: با حضور میدانی و پیگیری مستمر دادستانی و مدیر اداره جهاد کشاورزی قلع و قمع و با تخریب مستحدثات ایجاد شده، از ورود بیش از ۱۰۰ پرونده قضایی تغییرکاربری غیرمجازی به دادگستری جلوگیری شد و کلیه عملیات با حضور نماینده دادستان و مأموران انتظامی و بدون هیچ گونه درگیری و تبعات اجتماعی به پایان رسید.

برزنونی در پایان اظهار کرد:: بر این اساس مقرر شد تا دستگاه‌های مسئول به طور مستمر در سال جاری و به ویژه در ایام شیوع بیماری کرونا که موجب سواستفاده برخی افراد زمین خوار شده این موضوع را مورد پیگیری قرار داده و نتیجه آن در پایان هر ماه به دادستانی گلبهار گزارش شود تا ضمن ترغیب و تشویق مردم به رعایت قوانین مملکتی، شاهد حفظ هرچه بهتر حقوق عامه و برخورد با افراد متخلف و متجاوز در حوزه اراضی کشاورزی، اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.