جانشین دادستان رباط کریم از قلع و قمع ۵۲ مورد از مستحدثات غیر قانونی در این شهرستان (در توابع انجم آباد) خبر داد.
سید مجتبی موسوی  در گفت‌وگو با  میزان از تخریب و قلع و قمع ۵۲ بنا و مستحدثات غیر قانونی در راستای مبارزه با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و آزادسازی بیش از ۴۰ هزار از اراضی کشاورزی با همکاری جهاد کشاورزی و شهرداری و نیروی انتظامی این شهرستان خبر داد.

وی افزود: اقدامات فوق در راستای اجرای احکام قطعی دادگاه و یا دستور دادستان در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ صورت پذیرفت.

موسوی خاطر نشان کرد: در راستای اجرای احکام فوق مستحدثات مربوط به دهیاری و اعضای شورای شهر انجم آباد نیز تخریب شد تا علاوه بر اجرای عدالت، احساس عدالت نیز در جامعه طنین انداز گردد و در همین راستا بیش از ۲۴۰ بنا و دیوارکشی غیر مجاز شناسایی و در هفته‌های آتی نسبت به تخریب آن اقدام می‌گردد.