رییس دادگستری شهرستان خداآفرین گفت: انجام اقدامات پیشگیرانه در وقوع جرم و ناامن کردن منطقه برای سارقان اهمیت داشته و باید مورد توجه قرار گیرد.

حسن حضرتی در جلسه پیشگیری از وقوع جرم شهرستان خداآفرین با تاکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در وقوع جرم و ناامن کردن منطقه برای سارقان، اظهار داشت: به صاحبان فروشگا‌هایی که مغازه‌های خود را بلاصاحب رها کرده و اموال خود را مقابل مغازه دپو می‌کنند برای پیشگیری از وقوع جرم از این امر خوداری کنند.

در ادامه این نشست دادستان عمومی و انقلاب خداآفرین تاکید کرد: با توجه به فراوانی بیشتر سرقت احشام و موتور آب درخداآفرین، اهالی محترم شهرستان از رها کردن احشام و موتور آب خویش در کنار جاده‌ها و کنار رود ارس و یا رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

وی ادامه داد: همچنین ادارات برق و مخابرات با برقراری گشت شبانه با همکاری مراجع انتظامی، خداآفرین را برای سارقان سیم و کابل ناامن کنند.