رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه هرجا که عدم توفیق و مشکلی ایجاد شده به دلیل فاصله گرفتن از مردم است، گفت: انتظار بنده این است که ارباب رجوع مورد تکریم قرار بگیرند.
یحیی جعفری، رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در نشست مدیران دفاتر کل دادگاه‌های تهران گفت: هرجا که عدم توفیق و مشکلی ایجاد شده به دلیل فاصله گرفتن از مردم است و انتظار بنده این است که ارباب رجوع مورد تکریم قرار بگیرند و به حقوق آنان توجه شود و احساس کنند که اصل بی طرفی برای طرفین به طور کامل رعایت می‌شود.

‎رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: به دنبال اهداف کلی هستیم که برگرفته از سیاست‌های کلان قوه قضاییه است؛ از جمله دارسی عادلانه، احیای داوری، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و ارتقاء سلامت کارکنان و برای دست یابی به این اهداف هم اکنون در کنار هم جمع شده ایم.

‎وی به مدیران دفاتر کل دادگاه‌های مجتمع‌های قضایی تهران متذکر شد: ما بیشتر عمر مفیدمان در محیط کار سپری می‌شود و بدین منظور لازم است که محیط کار را با نشاط و امن کنیم و سعه صدر، امین، دلسوز و شفاف باشیم و در کارهایمان ضابطه‌مند و حافظ اسرار همکارانمان باشیم.

‎در این جلسه مشترک، مدیران دفاتر کل مجتمع‌های قضایی تهران با قائم مقام رییس کل دادگستری تهران، رییس حوزه ریاست و رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران دیدار و مشکلات مجتمع‌ها و روند انجام امور را در فضای صمیمانه طرح کردند.

‎جواد سلطانی مدیر دفتر کل مجتمع قضایی خانواده دو، احمد اورنگی مدیر دفتر کل مجتمع قضایی شهید بهشتی و سعید مجیدی‌فر مدیر دفتر کل مجتمع قضایی شهید مفتح از جمله نمایندگان ۲۲ مدیر دفتر کل حاضر در این نشست بودند که به طرح مسائل و مشکلات موجود پرداختند.