معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با تاکید بر فرهنگ سازی در زمینه گزارش بزه دیدگی افراد به مراجع ذیصلاح به ویژه از سوی زنان و کودکان، عنوان کرد: عدم گزارش به موقع بزه دیدگی افراد، به طور معمول دامنه آسیب را گسترش می‌دهد.
محمدحسین رحیمی زاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: بر اساس مستندات تحلیلی، بسیاری از افراد بزه دیده از گزارش به موقع، سریع و شفاف بزه دیدگی خود به مراجع ذیربط اجتناب می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: با توجه به فرهنگی که در بین خانواده‌ها حاکم است، زنان و کودکان بزه دیده از بیان اتفاق رخ داده به مراجع رسمی واهمه دارند و این موجب بروز آسیب‌های بیشتری در این زمینه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از افراد بزهکار با اطلاع از این مسئله به تکرار جرائم خود می‌پردازند، اظهار کرد: عدم گزارش به موقع بزه دیدگی افراد، به طور معمول دامنه آسیب را گسترش می‌دهد، کسی که بیش از همه متضرر می‌شود فرد بزه دیده است.

رحیمی زاده در خصوص سوء استفاده یک فالگیر از زنان اظهار کرد: اگر مرتبه اول حادثه اعلام شده بود قطعا از ادامه اقدامات جلوگیری می‌شد و واهمه داشتن از بیان اتفاق در مراجع خاص باعث وقوع جرم بیشتر و سوء استفاده از افراد متعدد دیگری شود.

معاون اجتماعی دادگستری استان یزد، تأکید کرد: نیازمند فرهنگ سازی در زمینه گزارش بزه دیدگی افراد به مراجع ذیصلاح به ویژه از سوی زنان و کودکان هستیم که مطمئن باشند به گزارش آنان در کمال محرمانگی و حفظ حیثیت آنان رسیدگی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در برخی کشور‌ها نهاد‌های واسطه‌ای وجود دارند که شخص بزه‌دیده به راحتی آسیبی که به او وارد شده و مشکلات را مطرح و مشاوره می‌گیرد و ما باید در نشست‌های علمی و همایش‌ها از جمله همایش پیشگیری از بزه دیدگی زنان و کودکان در فضای مجازی به دنبال تدوین ساز و کار و پیشنهاد‌هایی باشیم تا شخص بزه دیده با احساس امنیت و حفظ شأن و حیثیت خود مشکلات بوجود آمده را مطرح و مشاوره بگیرد و نهاد‌های مسئول نیز در زمینه جلوگیری از افزایش آسیب‌ها به بزه‌دیده کمک نمایند.

  • منبع خبر : میزان