به نقل از ایسنا، این فرد یا افراد به ظن مردم روستا از اهالی همان منطقه هستند که حتی به نهال‌های کوچک کاشته شده در زمین و پیوند درختان میوه‌های مختلف هم رحم نمی‌کنند. با اینکه مردم روستا به هیچ عنوان نیت این افراد را متوجه نشده‌اند، اما کماکان این ماجرا ادامه دارد. ساکنان روستای […]

به نقل از ایسنا، این فرد یا افراد به ظن مردم روستا از اهالی همان منطقه هستند که حتی به نهال‌های کوچک کاشته شده در زمین و پیوند درختان میوه‌های مختلف هم رحم نمی‌کنند.

با اینکه مردم روستا به هیچ عنوان نیت این افراد را متوجه نشده‌اند، اما کماکان این ماجرا ادامه دارد.

ساکنان روستای چمانی بارها شکایت خود را به اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی همچنین پاسگاه‌های منطقه برده‌اند اما تا کنون هیچ کس به آنها کمک نکرده و این غارتگران یا بیماران روانی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.

با وجود کوهستانی بودن منطقه و توصیه کاشت درخت توسط منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در زمین‌های شیب‌دار و همچنین تمایل و علاقه‌ای که مردم روستا به انجام این کار دارند اما سال‌هاست که به دلیل خرابکاری عده ای ناشناس، موفق به انجام این کار نشده‌اند.

کاشت درختان در زمین‌های شیب‌دار جنگلی، در اولویت حفظ جنگل‌ها و محیط زیست منطقه است، اما بسیاری از مردم این روستا از بیم خسارت‌های بیشتر و انتقام توسط این فرد یا افراد ناشناس همچنین عدم رسیدگی به شکایات آنها، دیگر تمایلی به کاشت نهال و درختکاری ندارند.

آیا در سال جهش تولید، پیدا کردن این افراد توسط مسئولین، ارزش ‍ پیگیری ندارد تا دل مردمی زحمت کش و دلسوز که سال‌هاست خسارت‌های متعددی را دیده‌اند، کمی آرام بگیرد؟! مردمی که در دورترین روستاها و در سخت ترین شرایط برای تولید محصولات کشاورزی این چنین زحمت می‌کشند.

افرادی که در این گزارش راضی به ثبت تصاویر خود شده‌اند، تنها بخشی از افرادی هستند که دچار ضرر و زیان‌های متعدد شده‌اند و مابقی به دلایل مختلف همچون تحمل خسارات بیشتر راضی به انجام این کار نشده‌اند.

کاشت درخت در زمین‌های شیب‌دار جنگلی، در اولویت سازمان حفظ جنگل‌ها و محیط زیست منطقه است، اما بسیاری از مردم این روستا از بیم خسارت‌های بیشتر و انتقام توسط این فرد یا افراد ناشناس و همچنین عدم رسیدگی به شکایات آنها، دیگر تمایلی به درختگاری ندارند.

بسیاری از روستاییان تمایل به کاشت درخت در مزارع شیب دار خود را دارند و این عمل آن‌ها به حفظ خاک و محیط جنگلی نیز کمک خواهد کرد. اما چند سالی است که افراد ناشناس با قطع نهال درختان کشاورزان را ناکام گذاشته‌اند.

قطع نهال‌های جوان درخت گلابی توسط افراد ناشناس در روستاهای چمانی استان گلستان .این فرد یا افراد به دلایل نامعلوم سال‌هاست با انجام این عمل اجازه کاشت درخت را در زمین‌های این روستاها نداده‌اند.