آیت الله رییسی پیرو تاکید دیروز رهبر معظم انقلاب به سازمان بازرسی دستور داد روند راه‌اندازی و اتصال سامانه‌های اطلاعات اقتصادی شفافیت‌ساز توسط دستگاه‌های اجرایی را نظارت و پیگیری وگزارش ارائه نماید.

آیت الله رییسی در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه اظهار کرد: احساس مسئولیت اجتماعی و امربه معروف و نهی از منکر ضامن اجرای عدالت و قانون در جامعه است.

وی افزود: راهبرد قوه قضاییه مشارکت جویی از مردم برای اجرای عدالت است و مردم وقتی فساد، رانت خواری و ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را می‌بینند تذکردهند و اعلام کنند.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: مسئولان و دستگاه‌های اداری هم باید روحیه نقدپذیری داشته باشند و هم حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر باشند.

آیت الله رییسی پیرو تاکید دیروز رهبر معظم انقلاب به سازمان بازرسی دستور داد روند راه‌اندازی و اتصال سامانه‌های اطلاعات اقتصادی شفافیت‌ساز توسط دستگاه‌های اجرایی را نظارت و پیگیری وگزارش ارائه نماید.