رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: باید ضمن نگاه اصلاح‌گرایانه و مردمی، قانونمندی را سرلوحه کار خود قرار دهیم چون ما به نمایندگی از مردم در اجرای صحیح عدالت و قانون وارد عمل می‌شویم.

«علی جمادی» رییس کل دادگستری استان بوشهر در جلسه تبیینی دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه گفت: تعامل با نهاد‌های مردمی همیشه وجود داشته و  هر جا که به صورت جدی و قانونمند از ظرفیت نهاد‌های مردمی بهره‌مند شدیم چه در بحث پیشگیری  وکاهش جرایم و چه در بحث صلح و سازش، نقش مثبت و سازنده آن را مشاهده کرده ایم.

وی با اشاره به دستورالعمل ابلاغی رییس قوه قضاییه در این زمینه که مشتمل بر ۵ فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره است، افزود: در راستای هم افزایی بهینه از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، برگزاری جلسات به صورت هدفمند و قانونمند به اجرای بهتر دستورالعمل کمک می‌کند و نیاز است در استان سرفصلی در این خصوص داشته باشیم که دستوراالعمل مذکور را به صورت هدفمند اجرا نماییم.

رییس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: باید ضمن نگاه اصلاح‌گرایانه و مردمی، قانونمندی را سرلوحه کار خود قرار دهیم چون ما به نمایندگی از مردم در اجرای صحیح عدالت و قانون وارد عمل می‌شویم.

جمادی خاطرنشان کرد: باید آموزش‌های  حضوری و غیر حضوری را در دستور کار قرار دهیم تا از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد به صورت تخصصی بهره‌مند شویم.