بر اساس قانون تهمت ناروا زدن به اشخاص جرم است و در صورت وقوع چنین امری مجازات قانونی باید طی شود.

اگر فردی به شما اتهام و یا اکاذیبی را نسبت داده باشد مجرم است.

بر اساس قانون اقدام به نشر این اکاذیب به طرق مختلف جرم و مجازات مخصوص به خود را دارد.

در صورت وقوع چنین اتفاقی شما می‌توانید از شخصی که این اقدام را انجام داده است شکایت تهمت و افترا و یا نشر اکاذیب کنید.

مجازات جرم افترا یک ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و مجازات نشر اکاذیب از ۲ماه تا۲ سال یا۷۴ ضربه شلاق است.