حزب الله لبنان اقدام بحرین در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد.

حزب الله لبنان امروز با انتشار بیانیه‌ای به محکوم کردن اقدام رژیم حاکم در بحرین مبنی بر به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و سایر اشکال عادی سازی روابط با این رژیم پرداخت.

در این بیانیه آمده است: حزب الله به شدت گام رژیم حاکم در بحرین در به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل و سایر اشکال عادی سازی روابط با این رژیم را به شدت محکوم می‌کند. این گام در چارچوب حرکت رژیم‌های مزدور و خائن به ملت‌های خود از روابط محرمانه با دشمن به روابط علنی است. همه دستاویزهای این حکام سلطه گر نمی‌تواند این خیانت بزرگ به ملت فلسطین و مسائل عادلانه امت اسلامی را توجیه کند.