مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از محکومیت ۲ میلیاردی یک قاچاقچی تجهیزات رایانه خبر داد.

علی مبشری با بیان اینکه یک دستگاه کامیون حامل بار قاچاق در حوزه استحفاظی شهرستان کازرون شناسایی و توقیف شد گفت:مامورین طی بازرسی از این کامیون مقادیر زیادی تجهیزات کامیپوتر را کشف کردند که با توجه به عدم ارائه اسناد گمرکی از جانب سرنشینان کامیون،محموله توقیف و پرونده ای جهت پیگیری موضوع تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس در ادامه از ارجاع پرونده به شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان کازرون خبر داد و افزود:مالک محموله مکشوفه طی بازجویی های اولیه صراحتا به قاچاق بودن محموله اعتراف و اذعان کرد که تجهیزات مکشوفه را از طریق بندر گناوه وارد کشور کرده و قصد فروش در شیراز را داشته که به دام قانون گرفتار شده است.

وی اضافه کرد:با این اعترافات و با توجه به تحقیقات انجام شده در شعبه،تخلف متهم محرز و نهایتا شعبه رسیدگی کننده حکم به ضبط محموله مکشوفه به نفع دولت و جریمه نقدی متهم به میزان دو میلیارد و سیصد میلیون ریال صادر کرد.

  • منبع خبر : میزان