گذشت محکوم له در اجرای احکام شورای حل اختلاف فلاورجان استان اصفهان باعث آزاد شدن زندانی از زندان شد.
گذشت محکوم له در اجرای احکام شورای حل اختلاف فلاورجان استان اصفهان باعث آزاد شدن زندانی از زندان شد.

سید محمد موسویان در گفتگو با میزان از گذشت محکوم له و آزادی یک زندانی خبر داد و گفت: با استناد به دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر صلح و سازش و اصلاح ذات البین در پرونده‌های اجرای احکام، این بار با تلاش و همت کارکنان اجرای احکام شورای حل اختلاف فلاورجان استان اصفهان، یک فقره پرونده با موضوع مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه با تلاش کارکنان اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان فلاورجان منجر به گذشت محکوم له شد.

رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان افزود: محکوم له از مبلغ خسارت تأخیر تأدیه گذشت کرد و خواهان بدون هیچ قید و شرطی از طلب خود شد و با استعانت از خداوند متعال پرونده با صلح و سازش مختومه و محکوم علیه از زندان آزاد شد.