سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با اشاره به مختومه کردن پرونده‌های اجرا گفت: در دو ماهه اول امسال ۵۳۹ پرونده مختومه گردیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۹۳ درصدی را نشان می‌دهد.

مهرداد دلجو درباره امکان صدور و ارسال الکترونیکی اوراق اجرا در سامانه ثبت آنی و سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای بند ب ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای ماده ۵ اصلاحی آئین نامه اجرای مفا د اسناد رسمی مصوب ۶‏‏/۱۲‏‏/۹۸ و با توجه به زیر ساخت‌های موجود در فناوری‌های این سازمان، امکان صدور و ارسال الکترونیکی اوراق اجرا در سامانه ثبت آنی و سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق و سامانه اجرای اسناد رسمی فراهم شد.

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر افزود: دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در حال حاضر فیزیک اوراق اجرایی به ادارات ثبت ارسال نمی‌کنند و ادارات ثبت نیز موارد نقص یا مشکلات پرونده را از طریق سامانه به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق اعلام خواهند کرد.

وی تصریح کرد: ارباب رجوعان واحد اجرا پس از مراجعه به اداره اجرا در اولین بار با درخواست کتبی شماره پرونده و رمز شخصی را می‌توانند دریافت می‌کنند که از طریق سایت http://ejra.ssaa.ir/ در جریان امور پرونده خود قرار می‌گیرند.

دلجو با اشاره به رتبه دوم کشوری این اداره کل در بین ادارات ثبت استان‌ها در امر مختومه کردن پرونده‌های اجرا افزود: در دو ماهه اول امسال ۵۳۹ پرونده مختومه گردیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۹۳ درصدی را نشان می‌دهد که از این تعداد ۳۵۵ پرونده مختومه مربوط به مهریه و تعداد ۱۴۱ پرونده مختومه اسناد رهنی و شرطی بانک‌ها، ۱۰۳ پرونده مختومه قرارداد‌های داخلی بانک‌ها و ۲۹ پرونده مختومه چک بلامحل می‌باشد.