رییس قوه قضاییه در بخشی از گفت و گوی تلویزیونی که دوشنبه شب انجام شد در رابطه با نحوه تعامل قوه قضاییه با رسانه‌ها گفت: به یاد ندارم که روزنامه، مجله یا نشریه‌ای در دوره تصدی بنده بعنوان مسئول دستگاه قضا تعطیل شده باشد.

مهدی رحمانیان در گفت‌وگو با میزان پیرامون رویکرد قوه قضاییه طی یکسال گذشته نسبت به مطبوعات و رسانه‌ها گفت: اگر بخواهیم در قبال این مسئله نظری بدهم باید از دو منظر به این مقوله نگاه کنم، منظر اول نگاه مقایسه‌ای با دوره قبل است، البته این قیاس به هیچ عنوان قابل طرح نیست، زیرا رویکرد آیت الله رییسی نسبت به دوره قبلی متفاوت است.

وی در همین راستا ادامه داد: رویکرد و عملکرد قوه قضاییه در دوران ریاست آیت الله رییسی نسبت به دوره قبلی این قوه بسیار متفاوت و قابل ارزیابی و بررسی است. از نظر من عملکرد قوه قضاییه در دوره آیت الله رییسی بسیار بهتر از دوره قبل بوده و به راحتی نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد.

مدیر مسئول روزنامه شرق در شرح رویکرد قوه قضاییه در قبال رسانه‌ها و مطبوعات اظهار کرد: رویکرد دومی که در باب این مسئله می‌توان مطرح کرد، رویکرد انتظاری قوه قضاییه به رسانه‌ها طی دوره جاری است، به این معنا که می‌توان این رویکرد را براساس انتظار رسانه‌ها از قوه قضاییه بررسی کرد.

وی در همین رابطه تصریح کرد: شاید انتظار رسانه و مطبوعات از قوه محترم قضاییه به طور کامل برآورده نشده باشد، اما بنده در کل نمره مثبت به عملکرد این قوه در دوران ریاست آیت الله رییسی می‌دهم، اگر بخواهیم منصفانه به این مقوله نگاه کنیم بهبود در شرایط رسانه‌ها بسیار بیشتر از حد انتظار بوده و حرکت قوه قضاییه کاملا در قبال این موضوع رو به جلو بوده است.

مدیر مسئول روزنامه شرق تصریح کرد: خوشبختانه در دو رویکرد مقایسه‌ای و انتظاری عملکرد قوه قضاییه بسیار خوب بوده است، حال نیازمند این هستیم که رسانه‌ها و مطبوعات با قوه قضاییه به نقاط مشترک بیشتری برسند تا درک این دو بخش از یکدیگر به بالاترین سطح ممکن برسد. این درک باعث می‌شود که اگر جایی دستگاه قضا تذکری می‌دهد رسانه بداند که این تذکر به واسطه ایجاد محدودیت برای رسانه نیست و بلعکس اگر رسانه نقدی می‌کند قوه قضاییه بداند این نقد کاملا دلسوزانه و از سر شفقت است.

وی در همین رابطه ادامه داد: حرکت برجسته قوه قضاییه در دوره ریاست آیت الله رییسی درباره برخورد صریح با فساد اقتصادی بوده است، اینکه ما این همه سلطان فساد اقتصادی داریم باید به دنبال ریشه و چشمه به وجود آمدن این سلطان‌ها باشیم، از نظر من رسانه همچنان آن آزادی عمل در قبال پرداختن به این مسائل را ندارند و قوه می‌تواند در این قبال هم دست رسانه‌ها را بیشتر باز بگذارد. از نظر من اگر دستگاه قضا می‌خواهد در برخورد با مفاسد به طور کامل به پیروزی برسد باید به رسانه‌ها آزادی عمل بیشتری بدهد تا این رسانه‌ها بتوانند در انتشار اخبار و تحقیقات بهتر و بیشتر این موضوعات کمک کنند.

رحمانیان تاکید کرد: اگر می‌خواهیم ریشه فساد اقتصادی را بخشکانیم نیازمند این هستیم که مدیران ما خودشان را در اتاق‌های شیشه‌ای تصور کنند که همواره مورد رصد هستند، این اتاق شیشه‌ای صرفا از طریق رسانه‌های آزاد به وجود می‌آید.