دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از دستگیری مدیرکل و معاون یکی از ادارات کل استان خبر داد.
دادخدا سالاری در گفت وگو با میزان اظهار کرد: در پی رصد و گزارشات واصله به اداره کل اطلاعات استان کرمان مبنی بر فساد اداری در یکی از ادارات کل استان و ارزیابی و صحت گزارشات و رصد اطلاعاتی با هماهنگی و دستور قضایی توسط بازپرس ویژه و تکمیل تحقیقات، مدیر کل مذکور به همراهی معاون استان دستگیر شدند.

 سالاری افزود: اموال توقیف و کشف شده از متهمین میلیارد‌ها ریال ارزیابی و کار شناسایی سایر اموال حاصل از جرم متهمین ادامه خواهد داشت.
دادستان مرکز استان کرمان در پایان ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه اداره کل اطلاعات در امر برخورد با مفسدین اداری و اقتصادی اعلام کرد: در راستای تحقق اوامر رییس قوه قضاییه مبنی بر برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری این راه با قاطعیت ادامه و با مجرمین در هر پست و مقامی باشند برخورد انقلابی صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضاییه در برخورد با فساد، خاطرنشان کرد: براساس تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر اینکه هاضمه نظام اسلامی فساد را نمی‌پذیرد و فسادناپذیر است، اقدامات لازم برای شناسایی و برخورد با متهمان ایجاد فساد در جامعه با پشتیبانی کامل قضایی در چارچوب قانون و توسط مراجع اطلاعاتی و انتظامی انجام می‌شود و هیچ فردی از هیچ گروه، حزب و طبقه اجتماعی، در صورت انجام اقدامات خلاف و فسادبرانگیز نباید خود را مصون از برخورد قضایی بداند.
  • منبع خبر : میزان