مرکز پزشکی قانونی شهرستان خاتم با حضور دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان راه اندازی شد.

مرکز پزشکی قانونی شهرستان خاتم با حضور سید جمال الدین طباطبایی دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان راه اندازی شد.

طباطبایی در آیین افتتاح مرکز پزشکی قانونی شهرستان خاتم بیان داشت: برای تحقق عدالت، حقوق فردی و اجتماعی مردم که در راستای قانون و متناسب با شئونات مردم انجام شود ابزار و نیازمندی‌هایی لازم است که بخشی از آن می‌تواند متوجه سازمانی باشد تحت عنوان سازمان پزشکی قانونی تا به وظایف و تکالیف تعیین شده عمل کند.

این مقام قضایی اظهار داشت: ما شاهد هستیم تحقق عدالت که در فرآیند رسیدگی در دستگاه قضایی مورد انتظار است بخشی از آن و در مواردی به ورود پزشکی قانونی برای تعیین و تبیین و اعلام به مراجع قضایی برای صدور احکام بستگی دارد و این یک امر کاملا تخصصی و در حوزه سازمان پزشکی قانونی تعریف شده است.

وی در خصوص نقش پزشکی قانونی تصریح کرد: نقش پزشکی قانونی در تعیین تشخیص هویت و میزان جرایم و جنایاتی که در حوادث به وقوع می‌پیوندد بسیار حائز اهمیت است.

این مقام مسئول در بحث دیات و میزان جرایم عنوان کرد: نظر پزشکی قانونی می‌تواند در بحث دیات و میزان جرایم ملاک باشد و بسیاری از پرونده‌های مشابه در دستگاه قضایی نیازمند اخذ نظر سازمان پزشکی قانونی است.

دادستان شهرستان خاتم خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات پزشکی قانونی و ارائه هرچه بهتر خدمات این سازمان با پیگیری‌های انجام شده، مرکز پزشکی قانونی در بیمارستان شهرستان خاتم راه اندازی شد.

وی ضمن تقدیر از همکاری رییس بیمارستان شهرستان خاتم در افتتاح این مرکز، بیان داشت: راه اندازی این مرکز گام مهمی در تسریع امور مراجعین و عدم نیاز به طی مسافت به شهرستان‌های همجوار جهت اخذ خدمات پزشکی قانونی است.