سرپرست دادگاه بخش فیرورق از قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز در یکی از باغ‌های بخش فیرورق خبر داد.

«رضا حیدری‌زاد» سرپرست دادگاه بخش فیرورق آذربایجان غربی از قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در یکی از باغ‌های بخش فیرورق خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: در راستای حفظ و صیانت از اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تفکیک و تغییر کاربری‌های غیر مجاز، از زمان افتتاح و شروع به کار دادگاه عمومی بخش فیرورق ۲۱ قطعه زمین زراعی و باغی که به صورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوز تغییر کاربری یافته بود، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مورد قلع و قمع قرار گرفت.