مشکلات شرکت خودروسازی بم و کارخانه روغن نباتی گلناز در ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان کرمان در ابعاد حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت.
مشکلات کارخانه تولید روغن نباتی گلناز با بیش از ۱۴۰کارگر و همچنین خودروسازی بم دررابطه با بانک های کشاورزی و توسعه تعاون در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان در ابعاد حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت.

رییس کل دادگستری استان کرمان در این نشست بر حضور شخص مدیران در جلسات ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و ادامه داد: جلسات ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از تولید برگزار می شود و مدیران نیز باید با نگاه حمایتی در این جلسات حضور یابند.

یدالله موحد اظهار کرد: در شرایط اقتصادی کنونی کشور و بر مبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، تمامی قوا از جمله قوه قضاییه، اجرایی و مقننه و تمامی بخش های مربوط به آنها باید به کمک بخش تولید آمده و مشکلات این حوزه را رفع کنند زیرا در شرایط کنونی بخش تولید با مشکلات متعددی روبرو است.

وی بر رفع موانع موجود در مسیر تولید تاکید کرد و افزود: تعطیل شدن هر واحد تولیدی در کشور آثار مخربی به دنبال دارد که ابعاد آن قابل تحلیل و تصور نیست و در برخی موارد بیکار شدن افراد به افزایش نرخ جرم، دعاوی خانوادگی و ناهنجاری های اجتماعی می انجامد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان بر پیش بینی مشوق های حمایتی و مساعدت به واحدهایی راکد که به سطح قابل قبولی از تولید رسیده اند، تاکید کرد و گفت: منابع خدادادی برای همه مردم است و هنر دستگاه های اجرایی در این است که این منابع را به نحوی مدیریت کنند که در حوزه های تولید، صنعت و سایر بخش های کشور بهره وری مناسبی ایجاد کند.

موحد سرمایه گذاری انجام شده در واحدخودرو سازی بم و ایجاد واحدهای جدید این کارخانه را قابل تقدیر دانست.

در این نشست که به منظور حل مشکلات کارخانه تولید روغن نباتی گلناز با بیش از ۱۴۰ کارگر برگزار شده بود، بررسی های لازم انجام و پرداخت بخشی از بدهی های شرکت گلناز به آب منطقه و اقدام این شرکت برای آزادسازی حساب های بانکی این شرکت، نصب کنتور آب هوشمند در محل شرکت روغن نباتی گلناز و تعیین میزان بدهی قبلی این شرکت به تناسب میزان تولید در سال های گذشته مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین مشکل خودروسازی بم در رابطه با بانک های کشاورزی و توسعه تعاون نیز مورد بررسی قرار گرفت؛واحد خودروسازی بم با دریافت تسهیلات از بانک های کشاورزی و توسعه تعاون قطعاتی وارد و خودرو تولید کرده است که با تفاوت نرخ ارز در پرداخت بدهی های خود با مشکل روبرو شده است.

گفتنی است دراین جلسه عنوان شد کل تولید خودروسازان بم در چهار سال گذشته به ۵ هزار خودرو نرسیده است و مقرر شد راهکارهای لازم برای ایجاد تنفس در بازپرداخت تسهیلات این واحد تولیدی بررسی و در این بازه زمانی گزارش عملکرد این واحد خودروسازی به صنعت ومعدن ارائه شده و مورد بازرسی مجدد قرار گیرد.