نشست مشترک اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران با کارگروه حمایت قضایی از تولید و رفع موانع آن برگزار گردید.

نشست مشترک اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران با کارگروه حمایت قضایی از تولید و رفع موانع آن برگزار گردید.

این جلسه که به همت معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری تهران برگزار شد، برخی از مشکلات واحد‌های تولیدی مورد بررسی، بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه رییس کارگروه حمایت قضایی از تولید، توضیحاتی درباره مشکلات تولیدکنندگان با برخی از بانک‌ها را عنوان نمود و به دنبال آن نیز هر یک از اعضای کارگروه نظرات خود را در این زمینه بیان نمودند.

در خاتمه این جلسه مدیرعامل کارخانه رنگ الوان، مشکلات پیش آمده برای این شرکت را با یکی از بانک‌ها بیان کرد.