اختلاف زوج فریمانی با تلاش اعضای شعبه ۲ شورای حل اختلاف فریمان به مصالحه انجامید.
 اختلاف زوج فریمانی در مخارج ازدواج، آن‌ها را روانه دادگاه کرد که با تلاش اعضای شعبه ۲ شورای حل اختلاف فریمان در امر اصلاح ذات البین، این زوج فریمانی نسبت به هم متعهد شدند برای حفظ زندگی مشترک خود تلاش کنند و اختلافات آن‌ها به مصالحه انجامید.
محمود رفسنجانی، معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی در گفت‌وگو با میزان و در این خصوص عنوان کرد: برای داشتن جامعه‌ای سالم باید برای حفظ کیان خانواده و صیانت از آن تلاش شود و در دعاوی خانوادگی سیاست گذاری‌ها در جهت رفع ریشه‌ای اختلافات و بازگرداندن طرفین به ادامه زندگی مشترک باشد.

وی ضمن تقدیر از اعضای شعبه ۲ شورای حل اختلاف فریمان بیان کرد: رسالت شورای حل اختلاف، اشاعه فرهنگ صلح و سازش است و رسیدگی به دعاوی خانوادگی نیز در آن با تکیه بر اصلاح ذات البین صورت می‌گیرد.