رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان از مصالحه عموزاده و عمو در شورای حل اختلاف خمینی شهر خبر داد.

محمد موسویان در گفتگو با میزان با اشاره به مصالحه عموزاده و عمو در شورای حل اختلاف خمینی شهر استان اصفهان، گفت: پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی و تخریب مربوط به عموزاده و عمو در شورای حل اختلاف خمینی شهر استان اصفهان مطرح شد.

وی ادامه داد: عموی شاکی، ملک موروثی پدری خود را طبق مدارک پرونده فروخته و هر ادعای نسبت به آن را از خود سلب کرده، اما با این وجود بدون اجازه شاکی که در حال حاضر مالک است وارد ملک شده و رفت و آمد می‌کرد که مشکلات فراوانی ایجاد شد و نهایتاً با تلاش اعضا و کارکنان شعبه طرفین پرونده توجیه و پرونده با صدور گزارش اصلاحی مختومه گردید.