شماره۲۰۰/۱۹۹۸۵۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ جناب آقای دکتر مجیداکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات دهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید تا به‌منظور آگاهی کلیه دستگاه‌های اجرایی و آحاد […]

شماره۲۰۰/۱۹۹۸۵۶

۱۳۹۸/۱۲/۱۳

جناب آقای دکتر مجیداکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات دهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید تا به‌منظور آگاهی کلیه دستگاه‌های اجرایی و آحاد مردم مصوبات فوق‌الذکر در اولین شماره روزنامه رسمی کشور چاپ گردد. پیشاپیش از همکاری روزنامه رسمی کشور تشکر می‌گردد.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

مصوبات جلسه دهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبه شماره یک

در اجرای بند چ ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تشکیل پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور توسط سازمان بیمه سلامت و با عنایت به اینکه مقرر است این پایگاه ارایه خدمات به مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به‌صورت واحد و یکسان انجام دهد. کارگروه تعامل پذیری مصوب نمود این پایگاه بخشی از پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور تعیین می‌شود .

مصوبه شماره دو

حسب درخواست استمهال توسط سازمان تامین اجتماعی و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ـ نظر به درخواست تامین اجتماعی برای صحت سنجی مشخصات فرزندان تازه متولد‌شده بیمه شدگان اصلی برای برقراری خدمات تامین اجتماعی و همچنین نیازمندی مشابه برای تصدیق رابطه نسبی بین دو هویت حقیقی (دو کد ملی) مقرر شد تا برای فرزندان تازه متولد‌شده سرویس استعلام رابطه نسبی به این شکل که کد ملی فرد به همراه کد ملی والد یا والده و نوع رابطه نسبی برای ثبت احوال ارسال و از ثبت احوال تصدیق آن اخذ شود.

۲ـ با عنایت به انجام استعلام مکاتبه‌ای اطلاعات فی مابین سازمان تامین اجتماعی و پلیس مهاجرت در خصوص تعیین افراد دارای اقامت بالای شش ماه در خارج از کشور و درخواست انجام الکترونیکی این تبادل اطلاعات از آنجا که این سرویس مورد نیاز سایر سازمانها هم می‌باشد مقرر شد ارایه سرویس توسط پلیس مهاجرت با هماهنگی نماینده ناجا در کارگروه برای تصویب تدوین گردد به نحوی که برنامه زمانی و مستند فنی تبادل به جلسه بعدی کارگروه ارایه شود.

 مصوبه شماره سه

حسب درخواست مشترک وزارت صمت و شرکت توانیر درخصوص استعلام اطلاعات جواز تاسیس صنعتی یا درخواست صدور پروانه بهره‌برداری و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ـ با عنایت به هماهنگی مشترک و آماده‌سازی وب سرویس تبادل اطلاعات بهره‌برداری آزمایشی در دو استان مازندران و گلستان، پیاده‌سازی و اجرا شود.

۲ـ مهلت استقرار سرویس در مرکز ملی تبادل اطلاعات و بهره‌برداری در سطح کشور حداکثر تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ تعیین شد.

مصوبه شماره چهار

در خصوص استعلامات مربوط بانک مرکزی واصله به دبیرخانه کارگروه و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ـ حسب درخواست سازمان بورس برای تصدیق و صحت سنجی اقلام کلیدی مندرج در ضمانت نامه بانکی مقرر شد:

الف. با توجه به پیاده‌سازی سرویس تصدیق اصالت ضمانتنامه بانکی در مرکز ملی تبادل ظرف مدت ۲۰ روز سرویس برای سازمان بورس دایر گردد.

در خصوص متد صحت سنجی اقلام کلیدی مقرر شد سرویس مذکور با ورودی شناسه ضمانت نامه و شناسه ملی یا کد ملی یا کد فراگیر متعهد و خروجی مبلغ تعهد، تاریخ سر رسید، وضعیت ضمانت نامه تا تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ پیاده‌سازی و نهایی گردد.

۲ـ در خصوص تصدیق انطباق کد ملی اشخاص با شماره شبا حساب بانکی که بر اساس اعلام بانک مرکزی در حال پیاده‌سازی بوده است حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ در مرکز ملی تبادل اطلاعات دایر و به سازمان بورس، بیمه مرکزی و خزانه داری کل کشور ارایه شود.

۳ـ در خصوص درخواست سازمان امور مالیاتی برای دریافت شماره شبای کلیه حسابهای مودیان مقرر شد جمع‌بندی ظرف مدت یک هفته با نظر نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیأت مقررات‌زدایی)، بانک مرکزی ج.ا.ا.، سازمان امور مالیاتی و دبیرخانه به عنوان مصوبه کارگروه ارائه شود. درصورت عدم توافق موضوع در جلسه بعدی کارگروه طرح خواهد شد.

مصوبه شماره پنج

در خصوص در خواست استعلام الکترونیکی عدم سوء پیشینه از شرکت سامانه نگار آتنا واصله به دبیرخانه کارگروه و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ـ مطابق جلسه با قوه قضاییه و دلایل ارایه‌شده مرجع اصلی صدور گواهی عدم سوپیشینه قوه قضاییه است.

۲ـ ارایه سرویس در مرکز ملی تبادل اطلاعات به شیوه تصدیق بلامانع است. کارگروه ارایه سرویس به صورت پایلوت برای استفاده در سازمان بورس و شرکت سامانه نگار آتنا حسب درخواست به شماره ثبتی ۱۸۲۹۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ دارای موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار، برای استفاده در پلتفرم تامین مالی جمعی را تصویب نمود.

شماره۱۷۹۸۱۱/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۸/۲/۷

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص راهنمای ملی

 سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی

استاندار محترم خراسان رضوی

استاندار محترم قم

استاندار محترم هرمزگان

در اجرای ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، به پیوست متن راهنمای ملی سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام ابلاغ می‌نماید. همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه یادشده مقرر نمود:

۱ـ رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در چارچوب سند مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، در مواضع و موضوعات مناسب شهری و منطقه‌ای، متناسب با شرایط مکانی و مقتضیات هر شهر و منطقه، در کلیه سطوح طرح‌های توسعه و عمران شهری و منطقه‌ای لحاظ خواهد شد. راهنما برای برنامه‌ریزی توسعه در سطح شهر، منطقه و فراتر از آن کاربرد خواهد داشت.

۲ـ هدف راهنما ایجاد یکپارچگی میان توسعه شهری و منطقه‌ای با حمل و نقل همگانی و ایجاد وحدت رویه در تعریف مفاهیم، نحوه رویکرد و کاربرد آن در طرح‌های توسعه و عمران است.

۳ـ مخاطب راهنما تهیه‌کنندگان طرح‌ها و برنامه‌ها (مهندسان مشاور) و بررسی‌کنندگان طرح‌ها هستند.

۴ـ رعایت و اجرای مفاد راهنما در کلیه سطوح طرح‌های توسعه و عمران مستلزم تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارشناسان مهندسان مشاور و سازمان‌های ذیربط است. تحقق این امر توسط وزارت راه و شهرسازی مورد تأکید است.

۵ ـ تمهیدات لازم برای تدوین نسخه‌های جدید راهنما در بازه‌های زمانی مشخص با نظر متخصصان ذی‌ربط اندیشیده شود.

۶ ـ دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران هم‌زمان با اصلاح شرح خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، مسئول پیگیری اعمال مفاد راهنمای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در شرح خدمات مذکور خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد