علی باقری‌کنی در بازدید از مرکز ای‌بی با تعدادی از بیماران پروانه‌ای از نزدیک در جریان مشکلات آن‌ها قرار گرفت.

علی باقری‌کنی، دبیر ستاد حقوق بشر از خانه‌ ای‌بی، مرکز حمایت از بیماران پروانه‌ای بازدید کرد.

در این بازدید سید حمید هاشمی رییس انجمن حمایت از بیماران پروانه‌ای گزارشی از وضعیت درمان و رسیدگی به این بیماران را ارایه کرد.

علی باقری کنی در بازدید از این مرکز و دیدار با تعدادی از بیماران پروانه‌ای از نزدیک در جریان مشکلات آن‌ها قرار گرفت.

دبیر ستاد حقوق بشر در حاشیه این بازدید گفت: بازدید امروز هم متاثر کننده و هم مسئولیت آور بود و هر انسانی در مقابل چنین معصومان پروانه‌ای که پروانه وار با این بیماری مبارزه می‌کنند نمی‌تواند متاثر نشود و بدون شک مسئولیت سنگینی بر دوشش احساس خواهد کرد.

وی ادامه داد: از یک سو ما افتخار می‌کنیم به تلاش‌های ارزشمند و انسان دوستانه جمعی از هموطنانمان در خانه‌ای بی که جهادگونه فعالیت می‌کنند و سر تعظیم فرود می‌آوریم.

باقری افزود: در سوی دیگر روحیه خشن و ضد انسانی کشور‌های مدعی حقوق بشر در دنیا که به خاطر سیاست‌ها و منافع زیاده خواهانه با جان یک عده کودک بی‌گناه بازی می‌کنند و آن‌ها را از نیاز‌های اساسی و انسانی که هر انسانی در هر شرایطی باید از آن برخوردار باشد، محروم می‌کنند، وجود دارد.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: قوه قضاییه نیز به سهم خود قطعا در این زمینه تصمیم جدی دارد که هم مسئولیت‌های خودشان را جامه عمل بپوشاند و هم کمکی به خانه‌ ای‌بی برای پیگیری مطالبات این عزیزان داشته باشد.

باقری تصریح کرد: همچنین مطالبات این عزیزان را در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی پیگیری خواهیم کرد تا هم ندای مظلومیت این کودکان را به گوش دنیا برسانیم و هم بتوانیم از مراجع مختلف حقوق آن‌ها را استیفا کنیم و اقدامات متجاوزانه و ددمنشانه برخی دولت‌های غربی که به هیچ وجه بویی از انسانیت نبردند را برایشان هزینه بر کنیم و نگذاریم بیش از این به این افراد ظلم و ستم شود.