رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به پیگیری قضایی برای پرداخت تمامی بدهی‌های کارخانه قند بردسیر در سال جاری، گفت: با پیگیری‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، تاکنون مطالبات ۵۶۶ نفر از کارگران کارخانه قند بردسیر پرداخت شده است.
یدالله موحد در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی با اشاره به اینکه با پیگیری قضایی برای پرداخت تمامی بدهی‌های ۵۶۶ نفر از کارگران کارخانه قند بردسیر در سال جاری اقدام شده است، گفت: مطالبات حدود ۲۱۵ نفر از کارگران این مجموعه نیز باقی مانده است که با پیگیری‌های قضایی برای برگزاری مزایده‌های مورد نیاز، مطالبات این افراد نیز پرداخت می‌شود.

وی بر تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه قند بردسیر به سایر دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها نیز تاکید کرد و ادامه داد: تلاش می‌شود که سایت این مجموعه به مزایده گذاشته نشود و در صورت امکان در آینده این کارخانه فعال شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم رصد سوء مدیریت‌ها و نابسامانی‌ها که منجر به تضییع حقوق دولت در مجموعه کارخانه قند بردسیر شده است، گفت: با توجه به اینکه بخشی از سهام این کارخانه دولتی است، دادسرای عمومی و انقلاب کرمان از باب حفظ حقوق بیت المال و برخورد با سوء مدیریت‌ها و نقص‌های احتمالی به موضوع ورود می‌کند.
موحد یادآور شد: در گذشته مقرر شد سهام کارخانه قند بردسیر به کشاورزان و سرمایه گذاران بومی واگذار شود که انجام نشده است و اگر این اقدام پیگیری و انجام شود، این کارخانه به همت کشاورزان و سرمایه گذاران منطقه فعال شده و کار کاشت چغندر قند در این شهرستان از سر گرفته می‌شود.
این مقام قضایی در استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود نگاه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی را حمایتی و رفاقتی دانست و گفت: در این حوزه تعامل و همراهی برای حل مشکلات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی لازم مد نظر است تا فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با جهش تولید محقق شود.
رییس دادگستری شهرستان بردسیر نیز گفت: از مهرماه سال گذشته و با مصوبات ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان کرمان راه‌های جدیدی برای پرداخت مطالبات کارگران و بدهی‌های کارخانه قند بردسیر باز شده است.

حسین رمضانی زاده با اشاره به این مطلب که از سال گذشته تاکنون ۱۱۲ مزایده اموال کارخانه قند بردسیر انجام شده و ۱۵ مزایده نیز در مراحل مختلف برگزاری است، خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون ۵۶۶ نفر مطالبات خود را دریافت کرده اند و مطالبات ۲۱۵ نفردیگر نیز باقی مانده است که با انجام مزایده‌های پیش رو، این مطالبات نیز پرداخت می‌شود.