رییس دادگستری شهرستان بافت با بیان اینکه مطالبه گری یکی از خصیصه‌های جامعه پایدار است، گفت: انحراف و انفعال دو آسیب جدی است که در حال حاضر متوجه نسل جوان است.

سجاد علیدادی سلیمانی، رییس دادگستری شهرستان بافت در نشست هم اندیشی با مسئول و اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه‌های شهرستان بافت با تاکید بر اینکه نقد و مطالبه گری باید عاقلانه، منصفانه و همراه با حفظ حرمت شرعی باشد، گفت: هر انتقاد و مطالبه‌ای باید با پیشنهاد راهکار‌های سازنده و کارساز همراه باشد.

رییس دادگستری شهرستان بافت با بیان اینکه انحراف و انفعال دو آسیب جدی است که در حال حاضر متوجه نسل جوان است، خاطرنشان کرد: مطالبه گری یکی از خصیصه‌های جامعه پایدار است و باید بر مبنای مبانی قوی و نیز مرزبندی جدی با افرادی که به دنبال ایجاد نارضایتی و بدبین کردن افراد به نظام هستند، از بروز این آسیب‌ها در بین جوانان جلوگیری کرد.

رییس دادگستری شهرستان بافت همچنین با تاکید بر لزوم توجه به ابتکار و نوآوری نسل جوان در ارائه راهکار‌ها و برنامه‌ها به منظور پیشبرد کارها، بیان کرد: خوشحال و خرسندیم که نسل جوان همراه و همیار ماست.