معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه ترور‌های دانشمندان کشورمان به پشتوانه استکبار بوده است گفت: برخى از دانشمندان هسته اى ما را ترور کردند تا جمهورى اسلامى ایران از نظر علمى قوى نشود.

حجت الاسلام والمسلمين محسنى اژه اى، معاون اول قوه قضاييه در حاشيه مراسم اداى احترام به مقام شامخ شهداى هفت تير در جمع خبرنگاران عنوان كرد: دشمنان از اول انقلاب تاكنون بيشترين ظلم را به مردم عزيز ما كرده اند و بسيارى از ترورهايى كه از اول انقلاب تاكنون انجام شده به پشتوانه استكبار بوده است.

وى اظهار كرد: امروز نيز در راس همه قدرتمندان مستكبر آمريكاست كه بدترين ظلم ها را به بشر و حتى به كشور و مردم خود مى كند؛ متاسفانه اين ها با بهانه دفاع از حقوق بشر عليه ايران قطعنامه صادر مى كنند و عليه ايران تبليغات مى كنند.

حجت الاسلام والمسلمين اژه اى با اشاره به بصيرت مردم ايران در مقابل حيله هاى دشمن گفت: بايد تلاش كرد تا مردم با تبليغات سو دشمنان فريب حرف هاى دو گانه آن ها را نخورند. امروز در خود آمريكا ببينيد كه چه بر سر مردم خودشان مى آيد.

وى افزود: ما دو نوع ترور از اول انقلاب تاكنون داريم كه بخشی كاملا هدفمند و حساب شده بود و برخى از دانشمندان هسته اى ما را ترور كردند تا جمهورى اسلامى ايران از نظر علمى قوى نشود و از طرفی برخى از افراد متنفذ اجتماعى را از بين بردند.

حجت الاسلام و المسلمين محسنى اژه اى با بيان اينكه شهيد اصفهانى و شهيد دستغيب سد راه دشمنان براى بسيج كردن مردم و علم افزايى و ايمان افزايى مردم بوده اند، گفت: بر همين اساس شهيد بهشتى و شهيد قاسم سليمانى و شهداى ديگر را به شهادت می رسانند.