رییس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: مقابله با مفسدان بدون توجه به خط و جریان سیاسی خاص در حال انجام است و مبارزه بی‌امان با فساد از درون دستگاه قضایی بیانگر عزم جدی برای مقابله با فساد در سایر قسمت‌ها و بخش‌ها است.

علی صالحی  در جمع مسئولین قضایی استان هرمزگان اظهار داشت: ضرورت دارد نحوه انجام وظایف در دستگاه قضایی به شکلی باشد که دچار روزمرگی نشویم و وظایف قانونی با کار جهادی شبانه روزی و همت مضاعف و برنامه ریزی سنجیده دنبال شود.

صالحی در ادامه اظهار داشت: لازم است مسؤولان دستگاه‌ها و مدیران به عنوان پرچم داران در خط مقدم برنامه تحول، با نگاه انقلابی رو به جلو حرکت کنند تا با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتری در میدان عمل و خدمت به مردم قرار بگیریم.

رییس شورای قضایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: مقابله با مفسدان بدون توجه به خط و جریان سیاسی خاص در حال انجام است و مبارزه بی‌امان با فساد از درون دستگاه قضایی بیانگر عزم جدی برای مقابله با فساد در سایر قسمت‌ها و بخش‌ها است، اما پیشگیری از فساد باید به عنوان اولویت قرار داده شود و سعی کنیم با پیشگیری در جهت حفظ سرمایه‌های اجتماعی اقدام کنیم.

صالحی تأکید کرد: اگر در دستگاهی فسادی رخ داد مدیران می‌بایست جلوتر از همه برخورد کنند.

وی یادآور شد: طبق قانون مسؤولیت اصلی به عهده مدیران است، پس لازم است دقت و توجه لازم را در این خصوص داشته باشند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین تصریح کرد: دستگاه قضایی می‌بایست مظهر عدالت‌خواهی و رضایت‌مندی باشد، اقدامات و نحوه برخورد قضات و کارکنان در شکل گیری رضایت‌مندی قلبی مردم مؤثر است و از همه مسؤولین می‌خواهم در حفظ کرامت ارباب رجوع اهتمام ویژه داشته باشند.