تعدادی از معاونان دادستان تهران، قضات اجرای احکام و دادیاران ناظر بر زندان، ضمن حضور در زندانهای تهران با زندانیان دیدار کرده و به حل مشکلات قضایی آنها پرداختند.

آیت الله رییسی رییس قوه قضاییه همواره در مناسبت‌های مختلف یکی از سیاست‌های این قوه در دوران تحول را حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری عنوان کرده و بر روی این موضوع تاکید کرده است.

بر این اساس دادستانی تهران نیز تحقق کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی را در دستور کار خود داشته و اقدامات زیادی را برای تحقق این امور انجام داده است.

علی القاصی داستان تهران در بازدید‌های مختلفی که طی چند مدت اخیر از ندامتگاه‌های تهران داشته بر رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی زندانیان و جلوگیری از بوروکراسی اداری و اهمیت به آزادی تاکید داشته است.

بر این اساس امروز سه شنبه همزمان با سومین روز از هفته قوه قضاییه بنا به دستور دادستان تهران برخی از معاونان، دادیاران ناظر بر زندان هرکدام مامور شدند که در یکی از زندان‌ها حضور یافته و با زندانیان از نزدیک دیدار داشته و سوالات و درخواست‌های آنان را رسیدگی و برابر قانون برای رفع مشکلات آن‌ها مساعدت‌های لازم را انجام دهند.

در این دیدار‌ها دادیاران اجرای احکام و ناظر زندان در زندان‌های تهران بزرگ، اوین، قزل حصار، رجایی شهر و زندان شهرری (ندامتگاه زنان) حضور یافته و از نزدیک پای صحبت‌های زندانیان نشسته و درخواست‌های آن‌ها را بررسی و دستورات لازم را صادر کردند.

در این ملاقات‌ها برخی از زندانیان درخواست‌های خود از جمله استفاده از پابند الکترونیک، آزادی مشروط، مرخصی پایان حبس، عفو و … را مطرح کردند و دستورات لازم برای پیگیری درخواست‌های این زندانیان صادر شد.

در زندان زنان ۴۸۳ تقاضا از زندانیان اخذ و درخواست‌های آن‌ها بررسی شد. مشکل آن دسته از زندانیانی که قابل حل بوده در همان زندان، از سوی نماینده‌های دادستان اجابت و دستورات لازم صادر شد و درخواست آن‌هایی که نیاز به بررسی بیشتر دارد جهت رسیدگی در دستور کار قرار گرفت.