رییس کل دادگستری استان اصفهان مهاجرپذیری و بافت صنعتی را مهمترین عامل آمار بالای ورودی پرونده به دادگستری خمینی شهر دانست و گفت: در برنامه ریزی‌های استانی سعی خواهد شد تقویت نیروی کادر اداری و قضایی شهرستان خمینی شهر در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان از دادگستری و دادسرای خمینی شهر و دادگاه بخش مهردشت به صورت سرزده بازدید کرد.

محمدرضا حبیبی خاطرنشان کرد: برخی دلایل از جمله میزان جمعیت، مهاجرپذیری، موقعیت جغرافیایی و صنعتی بودن شهرستان خمینی شهر باعث میزان بالای ورودی پرونده به محاکم این دادگستری شده است که تلاش جهادی و قابل تقدیر قضات و کارکنان آن علی رغم این موضوع موجودی محاکم را در حد مطلوب نگاه داشته است.

وی افزود: در برنامه ریزی‌های استانی سعی خواهد شد تقویت نیروی کادر اداری و قضایی شهرستان خمینی شهر در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان در بازدید از دادگاه مهردشت نیز از آمار بالای صلح و سازش در پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف این بخش اظهار رضایت نمود و بیان داشت: در بررسی‌های آماری بعمل آمده بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف مهردشت بویژه شعبه صلحی با صلح و سازش مختومه می‌شود که با تلاش خالصانه نیرو‌های خدوم این شورا این آمار رو به افزایش است.

حبیبی وجود کارخانه‌های متعدد صنعتی و وضعیت خوب اشتغال در مهردشت را از مزایای مهم این بخش دانست و خاطرنشان ساخت: بی تردید پایین بودن نرخ بیکاری از عوامل مؤثر در کاهش جرایم است.