در صورت وجود شرایطی خاص مرد می‌تواند به زن نفقه پرداخت نکند.

مرد موظف است که نفقه را به همسرش پرداخت کند تحت شرایطی می‌تواند از انجام این کار خودداری کند و نفقه را به همسرش پرداخت نکند.

بر اساس قانون پرداخت نفقه به زن اهمیت بسیاری دارد و قسمت‌های مختلفی از قانون هم درباره آن صحبت کرده است بر اساس قانون مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود هستند اما در مواردی هم به آنان اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداری كنند.

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه عبارت است از نيازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌های درمانی و بهداشتی و هر آنچه به صورت عادت يا احتياج لازمه‌ زندگی وی باشد البته قانون ميزان دقيقی برای نفقه مشخص نكرده بلكه نفقه را بر مبنای نياز‌های متعارف و متناسب با وضعيت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگی زوجين دانسته است.

مهمترين مورد برای ندادن نفقه به زن ماده‌ ۱۱۰۸ قانون مدنی است كه می‌گويد هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.

تمكين، اقامت در اقامتگاه دايمی شوهر یکی از مهمترین مواردی است که زن باید به آن عمل کند به عبارتی زن برای دريافت نفقه بايد در خانه شوهر زندگی كند البته این مورد استثنایی دارد و آن هم این است که زن در عقد ازدواج شرطی غير از زندگی در خانه همسرش گذاشته باشد که بر این اساس بخواهد در خانه ديگری زندگی كند.

در قانون آمده است که اگر زن بدون دليل موجه و موافقت شوهر خانه را ترک كند و حتی در خانه پدر يا مادر خويش اقامت كند، مرد می‌تواند نفقه پرداخت نکند.

یکی دیگر از مواردی که الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خويش را نشان می دهد آن است که اگر زنی بدون دليل موجه از تمكين خودداری کند، ناشزه يعنی نافرمان و خاطی ناميده می‌شود و در اين صورت علاوه بر اينكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، می‌تواند طلاق وی را نيز از دادگاه تقاضا کند.

سوءرفتار زن يا انتخاب شغلی مغاير با شئون اخلاقی و وظايف زناشويی و داشتن معاشران فاقد صلاحيت اخلاقی هم یکی ديگر از موارد نشوز محسوب می شود که بر اساس آن شوهر می‌تواند به همسر خود نفقه ندهد.

مطابق با ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، در عقد منقطع، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا اينكه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

نفقه تنها منحصر به زنی است كه به عقد دايم درآمده است و در عقد يا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اينكه در موقع عقد شرط شده باشد يا اينكه طرفين ابتدا با هم توافق كرده باشند.