نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص بخشنامه اخیر ریاست قوه قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی گفت: ابلاغ این بخشنامه دریچه خوبی از تحول است و قطعا اثرات بسیار خوبی در آینده خواهد داشت.
 سید نظام الدین موسوی درباره گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا بیان کرد: اقدام آیت الله رییسی ناظر به وعده‌ای بود که قبلا توسط ایشان داده شده بود و با توجه به اینکه فضاسازی‌های متعددی در این زمینه صورت گرفته بود، رییس دستگاه قضا اقدام خوبی انجام دادند و تجمیع حساب‌های متعدد را انجام دادند.

وی افزود: در سابقه آیت الله رییسی در مسئولیت‌های دیگر نظیر آستان قدس رضوی، شاهد تاکید ایشان بر شفافیت بودیم و یکی از ویژگی‌های رییس قوه قضاییه تاکید بر شفافیت است و در این زمینه اهل تعارف نبود و بر این امر تاکید می‌کردند که باید عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه آستان قدس شفاف باشد. انتظار از آیت الله رییسی هم همین موضوع بود که شفافیت در قوه قضاییه نیز وجود داشته باشد و یکی از مواردی که موجب کاهش بستر‌های فساد در کشور می‌شود، مساله شفافیت است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش منتشر شده درباره حساب ها، اثر روانی مثبتی در جامعه داشته است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درخصوص بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» اظهار کرد: این امر یک اتفاق بسیار ارزشمند در راستای تحولات آیت الله رییسی بود؛ جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی همیشه در مورد جرائم سیاسی مورد هجمه قرار می‌گرفت، اما این تدبیر درست رییس قوه قضاییه در ابلاغ این بخشنامه، یک اقدام هوشمندانه است.

موسوی ادامه داد: با ابلاغ بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی اولا دشمنان در این زمینه خلع سلاح میشوند و ثانیا اجرای عدالت در دستگاه قضایی در این امر نیز ساری و جاری می‌شود و ابلاغ این بخشنامه دریچه خوبی از تحول است و قطعا اثرات بسیار خوبی در آینده خواهد داشت.