علیزاده طباطبایی با مثبت برشمردن برداشته شدن انحصار وکالت در استجازه جدید گفت: برداشته شدن انحصار وکالت از این جهت قابل توجه است که تبدیل به دکانی برای برخی از وکلا شده بودکه با اقدامی که صورت گرفت این موضوع نیز از بین رفت.
سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل کانون وکلا و حقوقدان در گفت‌وگو با میزان و در خصوص اصلاحات استجازه جدید با مثبت برشمردن برداشته شدن انحصار وکالت، عنوان کرد: این اتفاق خیلی خوبی بود که صورت گرفت؛ علاوه بر این، تخفیف و تعلیق از مزایای استجازه جدید محسوب می‌شود؛ چراکه قبلا صراحت داشت که این افراد مشمول تخفیف و تعلیق نمی‌شوند؛ اما در اینجا گفته شده این جرایم نیز می‌توانند مشمول تخفیف و تعلیق شوند.

این وکیل در ادامه خاطرنشان کرد: برداشته شدن انحصار وکالت از این جهت قابل توجه است که تبدیل به دکانی برای برخی از وکلا شده بودکه با اقدامی که صورت گرفت این موضوع نیز از بین رفت.

وی تصریح کرد: موضوع اعاده دادرسی که سخنگوی قوه قضاییه نیز به آن اشاره کرد، یک امتیاز خیلی خوبی است چرا که این دادگاه ها، مرحله تجدیدنظر نداشت و شائبه اینکه آرای غیرقانونی و شدید علیه کسی صادر شود، وجود داشت. اگرچه وجود سه قاضی امکان اشتباه را کاهش می‌دهد، اما این شائبه بود.

علیزاده طباطبایی خاطرنشان کرد: نظارت دیوان عالی کشور سبب می‌شود تا این شائبه نیز از بین برود. نکته‌ی دیگر که از مزیت‌های استجازه جدید است این است که انحصار از دادگاه‌های انقلاب گرفته شد و دادگاه‌های کیفری استان‌ها نیز صلاحیت رسیدگی پیدا کردند و این نیز اتفاق خوبی بود.