پایگاه سی ان ان می‎گوید که امید به زندگی در بین سفید پوستان در آمریکا حتی در زمان همه گیری ویروس کرونا بسیار بیشتر از سیاهپوستان است.

بر اساس تحقیقی که در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم «آمریکا» منتشر شده، میزان مرگ و میر میان سیاه پوستان در سال ۲۰۱۴، ۱۰۶۱ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بوده است.

این در حالی است که این عدد برای سفید پوستان در بدترین حالت که در سال ۲۰۱۷ روی داده، ۸۹۹ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بوده است.

به گزارش «سی ان ان»، میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در میان سیاه پوستان ۲۸ نفر به ازای ۱۰۰ هزار نفر بوده است که باز هم این موضوع نسبت برای سفید پوستان بسیار پایین‌تر بوده است.

طبق مطالعات صورت گرفته، در صورت مرگ ۴۰۰ هزار نفر سفید پوست دیگر در سال جاری، این آمار به کمترین آمار مرگ و میر سالیانه سیاه پوستان در طول تاریخ در آمریکا نزدیک خواهد شد؛ این یعنی ۵.۷ برابر مرگ سفید پوستان بر اثر ابتلا به کرونا.

حتی اگر تعداد مرگ و میر در میان سفید پوستان آمریکا به یک میلیون نفر برسد، امید به زندگی این افراد همچنان بسیار بالاتر از سیاه پوستان خواهد ماند.

در واقع مرگ و میر‌های ناشی از ویروس کرونا سیاه پوستان آمریکا بسیار نامتناسب است و مطمئناً شکاف مرگ و میر نژادی را نشان می‌دهد.

سیاه پوستان و سایر اقلیت‌ها به احتمال زیاد کارگران خط مقدم هستند و بیشتر گزینه اقامت در خانه را در زمان همه گیری ویروس کرونا ندارند و این امر به مرگ و میر بیشتر در میان آن‌ها می‌انجامد.

«سی ان ان» در پایان نوشت که مسئله واضح این است که آمریکا باید راهکاری را برای جلوگیری از ادامه این روند در نظر بگیرد وگرنه این روند سبب ادامه شکاف در مرگ و میر در میان سیاه پوستان و اقلیت‌های نژادی در مقایسه با سفید پوستان می‌شود.