یک کارشناس حقوق بین الملل با تاکید بر اینکه هیچ گونه ادله‌ای برای عربی بودن خلیج فارس وجود ندارد، گفت: نام خلیج فارس موضوعی پذیرفته شده در حقوق بین الملل است.
دکتر مسعود بوجاری در گفت‌وگو با میزان همزمان با روز ملی خلیج فارس عنوان کرد: با توجه به نقشه‌ها و اسناد تاریخی که از پیشینیان وجود دارد که در سازمان ملل متحد نیز ثبت شده است، خلیج فارس بودن خلیج فارس محرز است.

این کارشناس حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: موضوعی که در مورد نام خلیج فارس مطرح شده مربوط به چند سال اخیر است؛ این در حالی است که اسناد تاریخی که وجود دارد حاکی از این است که تردید در نام خلیج فارس وجود ندارد.

وی ادامه داد: اقدام برخی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس که نام خلیج فارس را استعمال نمی‌کنند بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و با یقین می‌توان گفت که هیچ گونه استناد حقوقی در عرصه بین الملل ندارد و نام خلیج فارس موضوعی پذیرفته شده در حقوق بین الملل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه ادله‌ای برای عربی بودن خلیج فارس وجود ندارد، عنوان کرد: دنیا عربی بودن خلیج فارس را به رسمیت نشناخته و نام خلیج فارس در نقشه‌های بین المللی وجود دارد.

بوجاری در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر دعوای حقوقی بر سر نام خلیج فارس وجود ندارد و این موضوع بیشتر یک جنگ رسانه‌ای محسوب می‌شود و موضوع جزایری که توسط برخی از کشور‌ها مطرح می‌شود تاکنون به طور رسمی مطرح نشده است و در صورت مطرح شدن نیز تردیدی در مورد نام خلیج فارس وجود ندارد.

کارشناس حقوق بین الملل گفت: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در صورت اینکه نام خلیج فارس توسط برخی از کشور‌ها ناقص تلفظ شود و یا با نام دیگری تلفظ شود، در سازمان ملل متحد مراتب اعتراض خود را اعلام نماید.

  • منبع خبر : میزان