مادر رومینا به عنوان یک شاهد و یک مادر به ادعا‌های مطرح شده از سوی بهمن خاوری و همچنین مسائل مطرح شده در مورد نحوه برخورد پدر رومینا با او واکنش نشان داد و ادعای مخالفت پدر رومینا برای ازدواج با بهمن خاوری به دلیل اهل تسنن بودن را رد کرد، ادعایی که در مصاحبه ما با پدر رومینا هم رد شده بود.

برای شنیدن روایت مادر رومینا از ماجرای قتل وی، به گفت‌وگو با او نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

_ ارتباط پدر رومینا با او چگونه بود؟

مادر رومینا: با هم صمیمی نبودند؛ پدرش می‌گفت دوستش دارم، اما خواسته‌های او را برآورده نمی‌کرد.

ناگفته‌های مادر رومینا از رفتار پدر و پاسخ به ادعا‌های بهمن خاوری/ آیا رومینا با تمایل خودش به خانه پدری بازگشت؟

_ چه زمانی متوجه شدید که رومینا با بهمن در ارتباط است؟

مادر رومینا: من اصلا این موضوع را نمی‌دانستم تا اینکه رومینا فرار کرد و مدتی دنبال او گشتیم تا اینکه فردای آن روز عموی رومینا آمد و گفت بهمن خاوری تصاویر رومینا را در اینستاگرام گذاشته است.

_ زمانی که متوجه شدید رومینا با بهمن خاوری فرار کرده است، شناختی نسبت به این خانواده داشتید؟

مادر رومینا: من نمی‌شناختم، اما پدرش خانواده خاوری را می‌شناخت.

ناگفته‌های مادر رومینا از رفتار پدر و پاسخ به ادعا‌های بهمن خاوری/ آیا رومینا با تمایل خودش به خانه پدری بازگشت؟

 

_ آیا رومینا به بازپرس یا ماموران گفته بود که مرا به پدرم تحویل ندهید و پدرم قصد دارد مرا بکشد؟

مادر رومینا:چنین چیزی نگفته بود من انجا اصلا نشنیدم چنین صحبتی را.

ناگفته‌های مادر رومینا از رفتار پدر و پاسخ به ادعا‌های بهمن خاوری/ آیا رومینا با تمایل خودش به خانه پدری بازگشت؟

_ آیا رومینا راضی شده بود که به منزل پدری بازگردد و در مورد اینکه گفته می‌شود به اجبار به خانه پدری بازگشت توضیح دهید.

مادر رومینا: با اختیار خودش آمد. زمانی که پدر رومینا به او گفت که بازگردد و دست و پای رومینا را بوسید، قبول کرد که بازگردد و فضا محبت امیز بود.

_ زمانی که رومینا به خانه می‌آید تا زمان وقوع قتل چقدر طول کشید؟

مادر رومینا: مجموعا حدود دو ساعت بیشتر طول نکشید.

_ پس از بازگشت رومینا به خانه کسی چیزی برای پدرش ارسال نکرد؟

مادر رومینا: نمی‌دانم.

ناگفته‌های مادر رومینا از رفتار پدر و پاسخ به ادعا‌های بهمن خاوری/ آیا رومینا با تمایل خودش به خانه پدری بازگشت؟

_ علت مخالفت پدر رومینا برای ازدواج با بهمن چه بود؟

مادر رومینا: پدر رومینا بخاطر بهمن مخالفت می‌کرد و می‌گفت خانواده خوبی نیستند.

_ بهمن در مصاحبه با رسانه‌ها گفته بخاطر اینکه اهل سنت بوده است، اجازه ندادند با رومینا ازدواج کند.

مادر رومینا: ما چنین مسائلی را مطرح نکرده بودیم و مشکل هم نداریم.

این ادعا که پدرش به خاطر اهل سنت بودن بهمن با ارتباطشان مخالفت می‌کرده دروغ است.

_ فکر می‌کردید بهمن خاوری گزینه مناسبی برای رومینا بود؟

مادر رومینا: نه.

_ وقتی با گوشی شما چت می‌کرد متوجه نمی‌شدید؟

مادر رومینا: نه و در جریان رابطه‌اش نبودم.

ناگفته‌های مادر رومینا از رفتار پدر و پاسخ به ادعا‌های بهمن خاوری/ آیا رومینا با تمایل خودش به خانه پدری بازگشت؟

_ یکی از دوستان رومینا گفته که رومینا از بهمن خاوری می‌ترسیده چرا که تعدادی عکس داشته، آیا شما از این مساله اطلاعی دارید؟

مادر رومینا: دو سه روز پیش شنیدم.