مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مهم‌ترین بخشی که در قوه قضاییه می‌توان کار‌های بنیادی انجام داد؛ امور زنان، خانواده و کودکان است، گفت: نباید به این حوزه نگاه سطحی، کوتاه مدت و نگاه کارروزمره داشت.
 مسعودی فر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در اولین نشست با مدیران و کارشناسان دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان ۱۶ استان کشور که به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد، گفت: در مقدمه و اصول قانون اساسی به موضوع خانواده پرداخته شده است و مهم‌ترین بخشی که در قوه قضاییه می‌توان کار‌های بنیادی انجام داد؛ امور زنان، خانواده و کودکان است که در بخش‌های دیگر هم اثر گذار هستند.

وی با اشاره به اینکه نباید به این حوزه نگاه سطحی، کوتاه مدت و نگاه کارروزمره داشت، بیان کرد: در اصل دهم قانون اساسی آمده است از آنجایی که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوطه باید برای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهارکرد: ما اگر بتوانیم این اصل قانون اساسی را محقق کنیم می‌توانیم در کل جامعه منشا اثر باشیم. با توجه به این اصل مترقی و قابل توجه قانون اساسی می‌توانیم برنامه ریزی‌های خوبی دراین باره داشته باشیم و طبیعتا اگر موفق شویم در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی و پرورش و تربیت انسان‌های مکتبی نیز موفق خواهیم شد.

مسعودی فر با اشاره به اینکه اخیرا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شده است و در ماده چهار وظایفی متعددی بر عهده ما گذاشته شده است، گفت: خیلی از شهروندان دستگاه قضایی را به عنوان سازمانی که مجازات و کیفر تعیین می‌کند می‌شناسند این در حالی است که این اقدام جزیی از وظایف ماست و تنها وظیفه ما نیست.

وی گفت: بیش از ۳۰ سال است که امر پیشگیری مورد غفلت واقع شده بود و خوشبختانه در دهه اخیر قوه قضاییه بخشی از ماموریت‌ها را در حوزه اجتماعی و پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی آورده است.

مسعودی فر با بیان اینکه یکی از کار‌های ما این است که اجتماعی شدن قوه قضاییه را با برنامه‌های مختلف برای مردم تبیین کنیم اظهار کرد: فعالیت دفاترحمایت از زنان و کودکان از جمله این برنامه هاست.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه ما باید قبل از وقوع جرم و بعد از وقوع مداخله کنیم تا جرمی بروز نیابد، گفت: این اقدام اجتماعی محض است که به دور از چهره خشک برخورد‌های قضایی با هدف پیشگیری از شکل گیری آسیب‌ها انجام می‌شود.

وی انتقال دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان به معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان‌ها را اقدام مهمی در تسریع مداخلات اجتماعی و قضایی عنوان کرد.

مسعودی فر گفت: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یکسری مسئولیت‌ها ازجمله نظارت، مطالبه گری، برعهده دفاتر است که همکاران با کمک معاونان و روسای کل دادگستری انجام خواهند داد.

قائم مقام قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین اظهار کرد: لایحه صیانت از زنان در مجلس در شرف تصویب شدن است که مسئولیت اجرا مستقیما بر عهده پیشگیری از جرم گذاشته شده است و وظایف متعددی برای ما تعیین شده است.

وی گفت: از جمله این وظایف می‌توان به نظارت بر حقوق زنان در مراحل مختف از جمله در مرحله دادرسی، اجرا و حتی قبل از آن در قالب بهره مندی از مشاور حقوقی و قضایی رایگان و باز اجتماعی کردن زنان اشاره کرد.

مسعودی فر بیان کرد: هرچند درصد بزهکاری در حوزه زنان خیلی کمتر از مردان است و جمعیت کیفری آنان بسیار کمتر است، اما ما نباید از باز اجتماعی کردن آنان غفلت کنیم چرا که زنان اگر در حوزه جرم وارد شوند ضریب وزنی آن برابر با ده‌ها و صد‌ها مرد است و به لحاظ اینکه تاثیر عمیقی در حوزه خانواده و فرزندان دارند این تاثیر منفی، عمق منفی ایجاد می‌کند.

این نشست ویدئوکنفرانسی با حضور علی محمد زنگانه مشاور معاون و مدیر کل دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و کارشناسان دفاتر حمایت از حقوق زنان وکودکان ۱۶ استان کشور برگزار شد.