رییس کل دادگستری گلستان با اشاره به جزئیات دستورالعمل نحوه واگذاری وسایل نقلیه توقیفی در استان گلستان گفت: با تصویب کارگروه حقوق شهروندی دادگستری گلستان، صاحبان وسایل نقلیه توقیفی یک ماه فرصت دارند برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه خود به پارکینگ‌ها مراجعه کنند.

هادی هاشمیان با اشاره به جزئیات دستورالعمل نحوه واگذاری وسایل نقلیه توقیفی در استان گلستان گفت: تحمیل هزینه‌های سنگین نگهداری و جرایم بیمه‌ای به مالک وسیله نقلیه از یک سو و خسارت‌های ناشی از آب و هوا مانند سوختگی رنگ، زنگ زدگی، تخریب لاستیک ها، پوسیدگی صندلی و سوختن رنگ داشبورد و پوسیدگی سیم کشی‌ها از عوارض ناشی از حضور طولانی مدت وسایل نقلیه در پارکینگ هاست.

رییس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: در راستای حفظ حقوق شهروندی و لزوم حمایت از اموال و مالکیت شهروندان، دادستان‌ها موظفند تا دو ماه وضعیت پارکینگ‌ها را ساماندهی کنند.

هاشمیان اذعان کرد: با تصویب کارگروه حقوق شهروندی دادگستری گلستان، صاحبان وسایل نقلیه توقیفی یک ماه فرصت دارند برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه خود به پارکینگ‌ها مراجعه کنند.

وی در پایان تصریح کرد: کسانی که وسایل نقلیه آنان توقیف شده یک ماه از تاریخ اعلام این خبر فرصت دارند برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی خود به پارکینگ‌ها مراجعه کنند.

جزئیات و نحوه واگذاری در سایت دادگستری گلستان به نشانی http://dadgostari-gs.ir موجود است.